?

Log in

No account? Create an account
панове! - 14 жовтня - Свято Зброї УПА [entries|archive|friends|userinfo]
14 жовтня - Свято Зброї УПА

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

панове! [Oct. 10th, 2006|03:25 pm]
14 жовтня - Свято Зброї УПА

14oct

[polar_bird]
до 14-го - кілька днів. Пропоную висловлювати конструктивні пропозиції.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: markitka
2006-10-10 07:10 pm (UTC)
Хотілося б дізнатися, що і де (ясно хоч, коли).
Хто йде, де зустрічаємося.
Знову ж таки місце зустрічі треба пропіарити в журналах.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: polar_bird
2006-10-11 12:13 pm (UTC)
10.00 біля Курбаса.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: markitka
2006-10-10 07:12 pm (UTC)
До речі, Ласкавий пропонував прийти з квітами, гарна ідея. Як продовжження твоєї пропозиції "йти на свято". Взяти яскраві жовті, оранжеві хризантеми.
(Reply) (Thread)