?

Log in

мої пропозиції щодо 14 жовтня: - 14 жовтня - Свято Зброї УПА [entries|archive|friends|userinfo]
14 жовтня - Свято Зброї УПА

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

мої пропозиції щодо 14 жовтня: [Sep. 29th, 2006|04:58 pm]
14 жовтня - Свято Зброї УПА

14oct

[polar_bird]
1) прийти з синьо-жовтими прапорами.
2) прийти без військового одягу (камуфляжів, берців, і т.д.)
3) вивчити побільше гарних повстанських пісень (а не лише стандартний "набір патріота" з чубаївської касети)
4) поводитись весело, привітно незакомплексовано. до ворогів ставитись підкреслено доброзичливо, не провукувати і не давати нагоди їм зіпсувати наше свято.
5) пам'ятати: ми прийшли на свято. свято нашої перемоги. свято, котре для нас вибороли десятки тисяч наших героїв. і відсвяткувати наше свято красиво, весело і яскраво - це наш обов'зок.
ХАЙ ВОРІЖЕНЬКИ ПОДАВЛЯТЬСЯ СВОЄЮ ЧЕРВОНОЮ ЗЛІСТЮ!
МИ СВЯТКУВАТИМЕМО.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: peterko
2006-09-29 02:34 pm (UTC)
ну все, домовились.думаю, абсолютно всі з тобою погодяться.я навіть поголюсь для того.а коли мені захоче хтось бити пику, то 5 контрольних хвилин не буду відбиватись.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: polar_bird
2006-09-29 02:39 pm (UTC)
секунд ;)
(Reply) (Parent) (Thread)